Twist off bokalen: pasteurisatie en sterilisatie
Twist off bokalen
Het is gebruikelijk om glazen bokalen met schroefdeksel (ook wel twist off bokalen genoemd) te steriliseren en/of pasteuriseren. Kent u het verschil tussen deze twee technieken en weet u wat de vereisten zijn? 
 

Wat zijn de verschillentussen pasteurisatie en sterilisatie?   

 

Vóór ieder gebruik raden we aan de bokalen en deksels goed te reinigen.

 

Pasteuriseren en steriliseren hebben hetzelfde doel: voedingconserveren
 

  • Pasteurisatie:
     

Pasteurisatie dient om een deel van de bacteriën die aanwezigzijn in voeding te vernietigen en te voorkomen dat eventueelresterende bacteriën zich ontwikkelen. De voeding wordt daaromgedurende een bepaalde tijd verwarmd tot een temperatuur van 62 tot88°C. Vervolgens wordt de voeding plotseling afgekoeld.
 

  • Sterilisatie:

Sterilisatie dient om alle in de voeding aanwezige bacteriën tevernietigen (met inbegrip van bacteriële sporen). De voeding wordttot op hoge temperatuur opgewarmd (verplicht tot meer dan 100°,meestal tot rond de 120°)


Voor elk product (bokaal, deksel…) moet u eraan denken tecontroleren of de temperatuur vereist voor sterilisatie ofpasteurisatie worden verdragen. Neem bij twijfel contact op metonze Ebottles-experts.

 

schroefdeksel

 


 

Hoe voorkom ikverontreiniging van het schroefdeksel?

 

De glazen bokaal mag niet te vol worden gedaan omverontreiniging van het deksel door de inhoud te voorkomen.
 
Bijvoorbeeld voor een kleine glazen bokaal met een maximale inhoudvan 580 ml:

 

  • Voor pasteurisatie is een 'luchtkamer' nodigvan ongeveer 5%: de vulling mag niet meer zijn dan 551 ml, dat wilzeggen 5% minder dan de maximale inhoud
     
  • Voor sterilisatie is een 'luchtkamer' nodigvan ongeveer 9%: de vulling mag niet meer zijn dan 527 ml, dat wilzeggen circa 9% minder dan de maximale inhoud

 

U vindt onze twist off bokalen en bijbehorende metalen dekselshier. Voor alle andere vragen over twist off bokalen kunt u altijdcontact met ons opnemen via sales@ebottles.eu.


Misschien vindt u het volgende artikel over onze twist off bokalenook interessant: "Twistoff bokalen: gebruiken en bewaren"


 

> Voor ons volledige assortiment glazen potten klikt u hier:
 

potten